GIỚI THIỆU GIAO DIỆN BLENDER

GIỚI THIỆU GIAO DIỆN BLENDER 01 Cài đặt và thiết lập/Giao diện màn hình
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay mình sẽ giới thiệu về giao diện của Blender

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Tên và chức năng của các cửa sổ làm việc

①Đây là Header Menu. Các thao tác lưu trữ hay import file đều được thực hiện tại đây.

②Đây là Workspace Menu. Tại đây chúng ta có thể thay đổi các layout hiển thị tùy theo mục đích sử dụng bằng cách chuyển đổi qua lại các tab Modeling, Shading, Animation, Rendering

③Đây là 3D Viewport. Nó sẽ là cửa sổ chính dùng để xác nhận các thao tác khi Modeling hay Sculpting

④Đây là Outliner. Danh sách các Object mà ta đang biên tập sẽ được hiển thị tại đây.

⑤Đây là Properties. Khi click vào các icon ở phía bên trái thì các thuộc tính tương ứng sẽ hiển thị ra và ta sẽ tiến hành thiết lập các thông số chi tiết cho chúng.

⑥Cuối cùng là Timeline. Nó được dùng để tạo và điều khiển Animation.

Outliner

Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu chi tiết về cửa sổ Outliner nhé.

Như đã giới thiệu, danh sách các Object đang biên tập sẽ được hiển thị tại Outliner.

Restriction Toggles

Click vào biểu tượng Filter nằm phía trên bên phải. Khi đó ta có thể chọn các nút được hiển thị từ Restriction Toggles.

Exclude View Layer

Nếu như bỏ tick ô Collection thì toàn bộ các Object có trong Collection sẽ không được hiển thị nữa. Kết quả Render cũng sẽ hiển thị như thế này.

Disable Selection

Nếu click biểu tượng mũi tên để tắt, từ trạng thái Selectable sẽ chuyển thành Disable Selection. Khi đó ta sẽ không chọn vào đối tượng được nữa.

Hide in Viewport

Nếu click biểu tượng con mắt để tắt, đối tượng sẽ tạm thời không hiển thị trên Viewport. Tuy nhiên, nó vẫn được hiển thị trong kết quả Render.

Disable in Viewports

Nếu click biểu tượng màn hình để tắt, toàn bộ đối tượng sẽ không hiển thị trên Viewport. Tuy nhiên, nó vẫn được hiển thị trong kết quả Render.

Disable in Renders

Nếu click vào biểu tượng máy ảnh để tắt , mặc dù đối tượng vẫn được hiển thị trên viewport nhưng trong kết quả render sẽ không hiển thị.

Properties

Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về Properties

Với Properties, chúng ta có thể thiết lập nhiều thuộc tính khác nhau và điều chỉnh các thông số . Properties được chia làm 4 nhóm thuộc tính lớn : ①Tool Setting;② Scene Setting; ③ Object Setting;④ Texture Setting

Tool Bar

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Tool Bar nhé.

Những công cụ thường hay sử dụng sẽ được hiển thị bên trái 3D Viewport

Rê chuột tới gần phía bên phải các icon ,con trỏ chuột sẽ biến thành mũi tên hai đầu. Ta có thể xem tên công cụ hoặc thay đổi cách hiển thị bằng cách kéo nó ra như thế này.

Ngoài ra, ta cũng có thể ẩn các icon công cụ khi kéo về phía bên trái.

Khi click vào hay kéo nút mũi tên này về phía bên phải thì các icon công cụ đã ẩn sẽ hiện ra lại.

Side Bar

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu Side Bar nhé

Side Bar là công cụ nằm ở phía bên phải 3D Viewport, khi click vào nút mũi tên này nó sẽ hiện ra.

Ngoài ra, ta cũng có thể dùng phím tắt N để ẩn hoặc hiện Side Bar trên 3D Viewport

Pie Menu

Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về Pie Menu

Chuyển đổi Mode

Ta có thể chuyển đổi Mode bằng cách nhấn Ctrl+Tab trên 3D Viewport

Chuyển đổi Shading

Nhấn phím Z để chuyển đổi Shading

Chuyển đổi Viewport

Nhấn phím @ để chuyển đổi viewport

Chuyển đổi Orientation

Nhấn , (dấu phẩy) để chuyển đổi Orientation

Chuyển đổi Pivot Point

Nhấn . ( dấu chấm) để chuyển đổi Pivot Point

Chuyển đổi Snap

Nhấn Shift + S để chuyển đổi Snap

Chuyển đổi Proportional Editing Falloff

Nhấn Shift + O để chuyển đổi Proportional Editing Falloff

Như vậy là mình đã giới thiệu xong về giao diện của Blender rồi đấy!

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました