THÊM CÁC ANIMATION KHÁC CHO TEXT

THÊM CÁC ANIMATION KHÁC NHAU CHO TEXT 02 After Effects VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cách thêm các animation khác cho Text

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi

Trước hết, hãy sử dụng thuộc tính Opacity để làm chuyển động hiển thị từng ký tự lần lượt từ trái sang phải.

Dùng Opacity để hiển thị từng ký tự

Chuẩn bị Text Layer để tạo animation trong Timeline panel. Nhấp vào nút hình tam giác ở bên phải animate rồi chọn opacity .

Thay đổi giá trị thuộc tính opacity của “Range selector 1” trong mục “Animator 1” thành 0% để làm chữ mất đi.

Di chuyển đầu phát đến vị trí thời gian bắt đầu chuyển động , nhấp vào nút đồng hồ ở bên trái thuộc tính Start để đặt keyframe. Lúc này, giá trị của nó là 0%. Tiếp tục Di chuyển đầu phát đến vị trí khác và đặt giá trị Start thành 100% để đặt keyframe kết thúc

Khi nhấn play để xem thử, ta thấy được chữ sẽ lần lượt được hiển thị từng ký tự một như thế này.

Hiển thị ngẫu nhiên từng ký tự

Tiếp theo , hãy làm chữ hiển thị ngẫu nhiên từng ký tự xem sao nhé

Chúng ta cũng sử dụng đoạn text khi nãy, bật thuộc tính ramdomize order trong mục Advanced lên

ta có thể thay đổi thứ tự xuất hiện chữ một cách ngẫu nhiên bằng cách thay đổi giá trị Random Seed

Khi nhấn play để xem thử, ta thấy được chữ sẽ hiển thị ngẫu nhiên từng ký tự một như thế này!

Dùng Mask để hiển thị từng ký tự

Tiếp theo hãy thử sử dụng mask để hiển thị từng ký tự nhé!

Chọn vào Text Layer rồi dùng Rectangle Tool để tạo Mask. Vẽ một mash nằm phía bên trái Text như thế này

Sau đó di chuyển đầu phát đến vị trí thời gian bắt đầu chuyển động, nhấp vào nút đồng hồ phía bên phải “Mask Path” trong Mask 1 để đặt keyframe

Tiếp tục Di chuyển đầu phát đến vị trí thời gian kết thúc chuyển động. Dùng Selection Tool kéo và di chuyển Mask về phía bên phải cho đến hết đoạn chữ, keyframe kết thúc cũng sẽ tự động được đặt.

Ngoài ra, hãy thử thay đổi giá trị của Mask Feather để làm mờ đường viền khi Text được hiển thị.

Nhấn play để xem chuyển động như thế nào nhé

Dùng hiệu ứng Blur để xóa từng ký tự

Chuẩn bị Text layer để tạo animation trong Timeline panel . Nhấp vào nút hình tam giác ở bên phải animate rồi chọn vào Blur.

Thay đổi giá trị blur sao cho không còn nhìn thấy chữ nữa

Di chuyển đầu phát đến vị trí thời gian bắt đầu chuyển động, nhấp vào nút đồng hồ phía bên trái thuộc tính End để đặt keyframe. Lúc này, hãy đặt giá trị của nó là 0%.

Tiếp tục di chuyển đầu phát đến vị trí thời gian kết thúc và đặt giá trị End thành 100%.

Khi nhấn play để xem thử , ta thấy được chữ sẽ lần lượt biến mất từng ký tự như thế này!

Làm từng ký tự vừa xoay vừa xuất hiện

Chuẩn bị Text layer để làm chuyển động . Nhấp vào nút hình tam giác bên phải Animate rồi chọn All transform properties.

①Đầu tiên, hãy điều chỉnh giá trị “position” của “Range selector” trong”Animator 1″ sao cho chữ di chuyển đến vị trí không thể nhìn thấy được trên composition panel

➁Tiếp theo, thay đổi giá trị “Scale” sao cho chữ phóng to rồi dần dần trở về kích thước ban đầu trong khi xoay

➂Cuối cùng, thay đổi giá trị “Rotation” thành 1x+ 0,0 ° để ký tự xoay 1 vòng rồi hiển thị

Di chuyển đầu phát đến vị trí thời gian bắt đầu chuyển động , nhấp vào nút đồng hồ ở bên trái thuộc tính Start để đặt keyframe. Lúc này, giá trị của nó là 0%. Tiếp tục Di chuyển đầu phát đến vị trí khác và đặt giá trị Start thành 100%

Khi nhấn play để xem, ta thấy được lần lượt các kí tự vừa xoay vừa hiển thị như thế này

Dùng Tracking để thu hẹp khoảng cách ký tự

Đầu tiên, ta sẽ điều chỉnh text layer nằm chính giữa rồi áp dụng “Tracking” cho nó

Thay đổi giá trị “Tracking Amount” . Giá trị được thiết lập ở đây sẽ là giá trị bắt đầu chuyển động

Nếu đổi thuộc tính “Based on” trong mục “Advanced” thành Lines, thì tâm khoảng cách biến đổi của ký tự sẽ được dựa trên dòng

Di chuyển đầu phát đến vị trí thời gian bắt đầu chuyển động , nhấp vào nút đồng hồ ở bên trái thuộc tính Start để đặt keyframe. Lúc này, giá trị của nó là 0%. Tiếp tục Di chuyển đầu phát đến vị trí khác và đặt giá trị Start thành 100%

Khi nhấn play, ta thấy được từng kí tự chuyển động với khoảng cách thu hẹp dần

Cắt video thành Text bằng Trackmatte

Tiếp theo, chúng ta hãy sử dụng Track matte để ghép video vào chữ xem sao nhé!

Đầu tiên, chuẩn bị sẵn video layer và text layer

Tại layer video chọn “Alpha Matte” trong mục track matte để cắt video thành chữ

Khi nhấn play để xem , ta thấy được video chạy trong chữ như thế này.

Như vậy là bài hướng dẫn về thêm các animation khác cho text đến đây là hết rồi!

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました