SỬ DỤNG EXPRESSION

SỬ DỤNG EXPRESSION 02 After Effects VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng Expression.

Expression là ngôn ngữ lập trình của riêng After Effects cho phép ta tạo animation và biến hóa ngẫu nhiên cho đối tượng mà không cần sử dụng keyframe.

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách liên kết thuộc tính với layer khác và cách tạo script đơn giản nhé!

Những điểm chú ý khi viết Expression

Giá trị trong Expression cần phải được viết dưới dạng hệ tọa độ không gian. Ta có thể viết chỉ 1D cũng được, trường hợp 2D thì cần định nghĩa giá trị của hai trục X và Y, trường hợp 3D thì định nghĩa giá trị của ba trục X,Y,Z.

Giờ thì, chúng ta cùng nhau viết Expression thôi nào!

Viết Script trong Expression

Bố trí đối tượng

Đầu tiên, chúng ta sẽ bố trí đối tượng trên composition panel. Sau đó sử dụng Expression, viết script thay đổi thuộc tính Position cho đối tượng.

Hiển thị Thuộc tính Position

Chọn vào layer, nhấn phím P trên bàn phím để hiển thị thuộc tính position. Ta sẽ thêm Expression vào thuộc tính position này.

Thêm Expression

từ Animation tại thanh menu, click vào [ Add Expression ]

Khi đó, ta sẽ thấy mục Expression: Position được thêm vào.

Chúng ta cũng có thể vừa nhấn phím Alt vừa click vào biểu tượng đồng hồ để thêm Expression

Viết Script

Chúng ta sẽ viết Script thay đổi giá trị thuộc tính position ngẫu nhiên trong khung trắng này

Hãy thử nhập [time*400] vào , khi đó một thông báo lỗi sẽ hiển thị như thế này.

Lý do báo lỗi là vì thuộc tính Position cần có đầy đủ giá trị X và Y. Vì vậy, ở đây ta sẽ phải chỉnh sửa lại một chút.

Nhấn nút play tại Preview Panel để xem, ta có được chuyển động như thế này đây.

Bật /Tắt Expression

Chúng ta sẽ click vào biểu tượng này để bật/tắt Expression

Xóa Expression

Khi muốn xóa Expression, chọn vào thuộc tính cần xóa rồi chọn [ Delete Expression] từ tab animation tại thanh menu hoặc ta có thể vừa ấn phím Alt vừa click vào nút đồng hồ để xóa Expression.

Liên kết [Expression] với các thuộc tính khác

Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách liên kết expression với các thuộc tính khác !

Bố trí đối tượng

Chuẩn bị một layer nền và một layer hình ảnh như thế này trên timeline panel

Áp dụng hiệu ứng [ Gaussian Blur ] vào layer nền

Chọn vào Layer nền rồi kéo và thả hiệu ứng [Gaussian Blur ] từ bảng Effects & Presets vào layer.

Thêm Expression cho thuộc tính Blurriness

Chúng ta sẽ thêm Expression cho thuộc tính Blurriness của layer nền

Thêm Expression vào thuộc tính Opacity của hình ảnh

Tiếp theo ,chọn layer hình ảnh rồi ấn phím T để hiển thị thuộc tính [ Opacity ]

Chúng ta cũng thêm Expression cho thuộc tính [Opacity].

Thay đổi giá trị thuộc tính opacity của layer hình ảnh bằng cách nhập “random (70,100)” vào khung trắng

Liên kết thuộc tính hiệu ứng

Để liên kết thuộc tính của 2 hiệu ứng chúng ta kéo nút xoắn ốc từ expression: Blurriness của layer nền rồi thả vào thuộc tính opacity của layer hình ảnh.

Khi đó, độ mờ của layer hình ảnh và độ mờ của layer nền sẽ được liên kết với nhau và biến đổi đồng thời như thế này

Như vậy là bài hướng dẫn về cách sử dụng Expression đến đây là hết rồi!

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました