CÁCH SỬ DỤNG GRAPH EDITOR

02 After Effects VN
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay , mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng Graph Editor

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Để có thể điều chỉnh chi tiết hơn cho các animation chúng ta hãy sử dụng Graph Editor. Khi đổi hiển thị Graph Editor là các đường đồ thị , nó sẽ cho ta cảm giác trực quan hơn khi biên tập đấy.

Hiển thị Graph Editor


Click vào nút có biểu tượng đồ thị trên timeline panel để bật hiển thị Graph Editor

Các thuộc tính nào không được đặt keyframe sẽ không hiển thị đồ thị.


Khi chọn vào thuộc tính có đặt keyframe, Graph Editor sẽ hiển thị như thế này


Nếu như graph editor đang hiển thị đồ thị tốc độ( Speed Graph )thì click vào nút “choose graph type and options” rồi chọn vào Edit value graph để đổi sang đồ thị giá trị

Giao diện Graph Editor

Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu về giao diện của Graph Editor


ⒶKhi click vào nút nút hình con mắt ( nút Choose which properties are shown in the graph editor), chúng ta có thể chọn các thuộc tính được hiển thị ở Graph Editor

ⒷKhi click vào nút choose graph type and options ,chúng ta có thể thay đổi đồ thị thành các dạng như là Value Graph(đồ thị giá trị), Speed Graph (đồ thị tốc độ), Reference Graph (đồ thị tham chiếu). Ngoài ra, ta còn có thể thay đổi các đối tượng hiển thị trên Grap Editor tại đây.

ⒸKhi click nút Show Transform Box when multiple keys are selected , khi chọn nhiều keyframe , transform box sẽ hiển thị ,ta có thể di chuyển và biên tập các keyframe đồng thời với nhau.

ⒹNếu bật nút Snap thì khi biên tập keyframe hay graph nó sẽ được snap bằng các điểm


ⒺNếu bật nút Auto-zoom Graph Height, khi thay đổi chiều cao đồ thị nó sẽ được tự động phóng to và điều chỉnh cho hiển thị dễ nhìn

ⒻClick nút Fit Selection to view, phạm vi đã chọn sẽ được phóng to

ⒼClick nút Fit all graphs to view , để xem tất cả các đồ thị

ⒽClick vào nút Separate dimensions để phân chia thuộc tính đã chọn thành tọa độ trục X, Y và biên tập riêng lẻ chúng.


ⒾKhi click nút Edit Selected Keyframes, ta có thể thay đổi phương pháp nội suy, tốc độ cũng như sử dụng các keyframe assistant

ⒿNút Convert Selected Keyframe to Hold dùng để chuyển đổi phương pháp nội suy của keyframe đã chọn thành Hold

ⓀNút Convert Selected Keyframe to Linear dùng để chuyển đổi phương pháp nội suy của keyframe đã chọn thành Linear

ⓁNút Convert Selected Keyframe to Auto Bezier dùng để chuyển đổi phương pháp nội suy của keyframe đã chọn thành Auto Bezier


ⓂClick vào nút này để thay đổi keyframe assistant thành Easy Ease

ⓃClick để thay đổi keyframe assistant thành Easy Ease In

ⓄClick để thay đổi keyframe assistant thành Easy Ease Out

Điều chỉnh Graph Editor

Thay đổi hiển thị các loại đồ thị


Click vào nút choose graph type and options, từ menu xuất hiện ta có thể chọn thay đổi hiển thị các đồ thị như là Value Graph, Speed Graph , Reference Graph


Ở đây mình chọn Value Graph.

Đường màu đỏ biểu thị cho trục X, đường màu xanh biểu thị cho trục Y


Trong Speed Graph, chúng ta có thể vừa xem đồ thị vừa điều chỉnh tốc độ. Trục hoành là trục thời gian , còn trục tung là trục tốc độ. Đồ thị càng cao thì tốc độ càng nhanh. Đường nằm ngang cho biết tốc độ không đổi, càng tấp thì tốc độ càng giảm

Chúng ta có thể kiểm tra tốc độ của animation trên composition panel. Các điểm của motion path càng gần nhau thì tốc độ càng nhanh, những chỗ có khoảng cách nhất định sẽ chuyển động với tốc độ giống nhau.


Nếu check vào Reference Graph, chúng ta có thể vừa kiểm tra Value Graph, Speed Graph vừa biên tập.

Nếu như chỉ check vào Speed Graph và Reference Graph thì Value Graph cũng sẽ được hiển thị và ta có thể vừa biên tập Speed Graph vừa xác nhận hai đồ thị còn lại.

Điều chỉnh các điểm

Đối với Value Graph , đồ thị sẽ thay đổi tại các điểm đã đặt keyframe . Vì các giá trị thay đổi được biểu thị bằng đường thẳng và đường cong nên ta có thể vừa xem đồ thị vừa điều chỉnh các điểm


①Để điều chỉnh các điểm, trước tiên cần phải chọn vào điểm muốn điều chỉnh trong graph editor

②Khi chọn vào điểm , các nút keyframe assistant sẽ hiện ra để ta chọn và điều chỉnh các điểm


Khi click vào Easy Ease , đồ thị sẽ được hiển thị như thế này. Khi tới Điểm có thay đổi tốc độ nó sẽ bắt đầu di chuyển từ từ rồi dừng lại .


Khi click vào Easy Ease Out, đồ thị sẽ được hiển thị như thế này. Ngay sau khi qua keyframe đầu, nó sẽ chuyển động mượt và tăng dần tốc độ


Khi click vào Easy Ease In , đồ thị sẽ được hiển thị như thế này. Chuyển động sẽ mượt và giảm dần tốc độ trước khi tới keyframe cuối


Khi click vào Convert Selected Keyframe to Hold, giữa các keyframe không đổi và giữ giá trị cho đến keyframe tiếp theo.


Khi click vào Convert Selected Keyframe to Auto Bezier thì giữa các keyframe sẽ được kết nối bằng đường cong và chuyển động mượt


Khi click vào Convert Selected Keyframe to Linear, giữa các keyframe sẽ biến đổi với tốc độ nhất định và đường kết nối keyframe sẽ là đường thẳng

Như vậy là, bài hướng dẫn về cách sử dụng Graph Editor đến đây là kết thúc rồi!

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました