GIỚI THIỆU VỀ TIMELINE PANEL

01 Thiết lập môi trường làm việc và các thao tác cơ bản trong After Effects
AYANA
AYANA

Xin chào mọi người!

Mình là Ayana – Vtuber Magician đây!

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về timeline panel

AYANA
AYANA

Nào, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

Bắt đầu thôi!

Ở Timeline Panel , khi đưa các đối tượng layer vào trong composition chúng sẽ được hiển thị riêng biệt nên chúng ta có thể vừa biên tập vừa xem trên composition panel. Hơn nữa, chúng ta còn có thể áp dụng các chức năng khác như 3D, Shy, Motion Blur,… cho các layer .

Hiển thị Timeline

Timeline panel là nơi để chúng ta biên tập , khi tạo composition thì timeline cũng tự động được tạo.

Khi tạo composition sẽ có một tab cũng được tạo trên timeline . Chúng ta có thể thay đổi và biên tập các composition bằng cách chuyển đổi qua lại các tab

Chức năng của các nút switch

Trong timeline panel có các phần chức năng hỗ trợ cho chúng ta dễ dàng biên tập hơn. Nhưng nếu như hiển thị hết toàn bộ các phần chức năng này sẽ gây khó nhìn khi biên tập nên các nút switch sẽ giúp chúng ta hiển thị hoặc ẩn phần chức năng khi cần thiết

Hiển thị hoặc ẩn các phần chức năng

Các switch của các phần chức năng nằm ở bên dưới góc trái timeline panel. Nhấn vào để hiển thị hoặc ẩn chúng.

Từ trái sang phải , có 3 phần chức năng như sau: Layer Switches, Transfer Controls và In/Out/Duration/Stretch

Các Switch chức năng của audio và video

Các switch liên quan đến khóa, hiển thị hoặc ẩn video, âm thanh nằm ở phía góc trái

Từ trái sang phải là 4 nút switch như sau : ẩn hiện layer; bật tắt âm thanh; chỉ định layer hiển thị; khóa layer

①Nút hình con mắt: dùng để ẩn hiện các layer , khi tắt layer nào thì layer đó sẽ không hiển thị trên composition và nó cũng không được render

②Nút hình cái loa: dùng để bật tắt âm thanh. Các layer không có âm thanh thì nút này không hoạt động

③Nút hình chấm tròn : dùng để chỉ định layer. Khi bật chỉ định cho layer nào thì chỉ có layer đó hiển thị. Chúng ta có thể chỉ định hiển thị cùng lúc nhiều layer

④Nút hình ổ khóa : dùng để khóa layer. Khi bật khóa layer nào thì layer đó sẽ không thể chỉnh sửa nội dung được. Chúng ta cũng có thể khóa cùng lúc nhiều layer

Các Switch trong Layer Switches Pane

Layer Switches Pane chứa các nút switch liên quan đến layer . Chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng cái nhé

①Đây là nút Shy .Khi click vào , chúng ta có thể ẩn tạm thời các layer trên timeline nhưng layer vẫn sẽ hiển thị trong composition và được render như bình thường

Sau khi chọn các layer cần ẩn tạm thời, chúng ta phải click vào nút Hide nằm phía trên timeline panel thì chế độ ẩn này mới được kích hoạt

②Đối với composition layer thì nút này dùng để collapse transformations, còn đối với các vector layer thì nó dùng để Continuously Rasterize

collapse transformations giúp đưa các thiết lập của layer ra bên ngoài sau khi đã tổng hợp và pre-compose các layer đó.

Continuously Rasterize giúp cho các vector layer được rõ ràng và sắc nét

③Đây là Nút Quality and Sampling : cho phép chúng ta thay đổi chất lượng hiển thị của các layer. Mặc định của nó sẽ là Bilinear, mỗi lần click vào sẽ đổi thành Bicubic hay draft và chất lượng sẽ thấp đi

④Đây là Nút Effect : cho phép chúng ta bật hoặc tắt hiệu ứng của các layer có áp dụng hiệu ứng .

⑤Đây là Nút Frame Blend : chức năng của nó là giúp cho các video sau khi làm chậm tốc độ phát sẽ có hiệu quả mượt hơn bằng cách hòa trộn các khung hình. Gồm các chế độ như Frame Mix (trộn các khung hình trước sau với nhau); Pixel Motion (tạo ra khung hình mới từ khung hình trước sau) và chế độ Off

Tuy nhiên, chúng ta phải bật nút Frame Blend nằm ở phía trên timeline panel này thì nó mới hoạt động

⑥Đây là Nút Motion Blur: dùng để bật tắt chuyển động mờ

Tương tự, chúng ta cũng cần phải bật nút Motion Blur ở trên timeline panel thì nó mới hoạt động được

⑦Đây Nút Adjustment Layer: dùng để bật tắt việc áp dụng hiệu ứng cho các layer nằm phía dưới các adjustment layer

⑧Đây là Nút 3D Layer : dùng để chuyển layer 2D thành layer 3D. Các layer sẽ được thao tác trong môi trường 3D

Chức năng của Mode Panel

Tại Mode Panel : chúng ta sẽ sử dụng khi muốn thiết lập các chế độ khác nhau cho layer hay dùng Track Matte

Phần giới thiệu về timeline panel của mình đến đây là hết rồi

AYANA
AYANA

Mọi người thấy thế nào?

Đã nắm được phần nào giải thích của mình chứ?

Hẹn gặp mọi người ở bài hướng dẫn tiếp theo nha!

Tạm biệt nhé! Bái bai!

コメント

タイトルとURLをコピーしました