[Thực hành] Hiệu ứng 3D

HIỆU ỨNG CẢNH MÙA HÈ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CẢNH MÙA HÈ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG CHỮ MORPHING

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CHỮ MORPHING
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO SLIDE ẢNH 3D ĐƠN GIẢN

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO SLIDE ẢNH 3D ĐƠN GIẢN
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG BÓNG ĐỔ CHO CHỮ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG BÓNG ĐỔ CHO CHỮ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG PHÁO BOM

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu 💣 HIỆU ỨNG BOM 💥
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

BIẾN HÌNH SHAPE VÀ CHUYỂN ĐỘNG ROBOT

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu BIẾN HÌNH SHAPE VÀ CHUYỂN ĐỘNG ROBOT
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG CHỮ FRACTAL NOISE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CHỮ FRACTAL NOISE
[Thực hành] Hiệu ứng logo

HIỆU ỨNG LOGO MORPHISM

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG LOGO MORPHISM
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG MẶT BIỂN

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG MẶT BIỂN
[Thực hành] Hiệu ứng logo

HIỆU ỨNG LOGO CINEMA

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG LOGO CINEMA
タイトルとURLをコピーしました