[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG MỞ ĐẦU TIN THỜI SỰ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG MỞ ĐẦU TIN THỜI SỰ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG HALLOWEEN 🎃

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG HALLOWEEN 🎃
[Thực hành] Hiệu ứng chữ

HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG MỜ ẢO ✨

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CHỮ PHÁT SÁNG MỜ ẢO ✨
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

CHUYỂN CẢNH BẰNG TRACK MATTE

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu CHUYỂN CẢNH BẰNG TRACK MATTE
[Thực hành] Hiệu ứng logo

HIỆU ỨNG DÒNG ĐIỆN CHO LOGO⚡

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG DÒNG ĐIỆN CHO LOGO⚡
[Thực hành] Hiệu ứng logo

TẠO HIỆU ỨNG LOGO LIQUID

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG LOGO LIQUID
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH VŨ TRỤ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu TẠO HIỆU ỨNG HOẠT HÌNH VŨ TRỤ
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG SIÊU TRĂNG MÁU

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG SIÊU TRĂNG MÁU
[Thực hành] Hiệu ứng sáng tạo

HIỆU ỨNG THẢ VIÊN ĐƯỜNG VÀO LY CÀ PHÊ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG THẢ VIÊN ĐƯỜNG VÀO LY CÀ PHÊ
[Thực hành] Hiệu ứng 3D

HIỆU ỨNG CẢNH MÙA HÈ

Lớp học biên tập và dựng phim của AYANA,After Effects,Dành cho người mới bắt đầu HIỆU ỨNG CẢNH MÙA HÈ
タイトルとURLをコピーしました